แบบทดสอบ ป.2

แบบฝึกหัด เรื่อง อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่……ชั้นประถมศึกษาปีที่………

คำชี้แจง           จากการศึกษาใบงานเรื่อง อปุกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

จงตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อให้ได้ความที่ถูกต้องและสมบูรณ์

1. อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูลเข้าของคอมพิวเตอร์คืออะไร

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

2. ซีพียู มีหน้าที่ทำอะไรในเครื่องคอมพิวเตอร์

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

3. แผงวงจรหรือเมนบอร์ดมีหน้าที่อะไรในคอมพิวเตอร์

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

4.  ฮาร์ดดิสก์มีหน้าที่อะไรในคอมพิวเตอร์

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s