แบบทดสอบ ป.3

แบบประเมินผลด้วยตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์
เรื่อง คอมพิวเตอร์และวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ข้อ
คำชี้แจง ให้ใช้เมาส์คลิกหน้าข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด จากนั้นให้คลิกตรวจคำตอบ

1. ข้อใดให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ดีที่สุด
ก. เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อแทนเครื่องคิดเลข
ข. เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีไว้ใช้ในสำนักงานหรือโรงเรียน
ค. เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสาร,ฟังเพลง และดูหนัง
ง. เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ได้

2. บุคคลชาติใดที่ถือว่าเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์
ก. ไทย
ข. อังกฤษ
ค. ฝรั่งเศส
ง. อเมริกา

3. ใครเป็นผู้พัฒนาเครื่องคิดคำนวณให้สามารถทำการประมวลผลได้
ก. ไมค์ นิวตัน
ข. จอห์น คิงตัน
ค. แมกซ์ ไลเนอร์
ง. ชาร์ล แบบเบจ

4. ข้อใดเป็นลักษณะของคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1
ก. พกพาได้
ข. ใช้วงจรไอซี
ค. คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่
ง. ใช้กำลังไฟฟ้าต่ำและความร้อนไม่สูง

5. “ใช้กำลังไฟฟ้าสูง เครื่องมีความร้อนสูงเกิดปัญหาไส้หลอดขาดบ่อย” เป็นลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคใด
ก. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1
ข. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2
ค. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3
ง. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4

6. ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ยุคที่5 – ปัจจุบันคืออะไร
ก. ใช้วงจรไอซี ทำงานได้รวดเร็ว
ข. ใช้ทรานซิสเตอร์ ใช้เพื่อการประมวลผล
ค. ใช้หลอดสูญญากาศ ใช้งานเน้นหนักด้านการคิดคำนวณ
ง. ใช้เพื่อช่วยในการจัดการ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา

7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคอมพิวเตอร์ยุคที่ 2
ก. ใช้ทรานซิสเตอร์
ข. ใช้กระแสไฟฟ้าสูง
ค. ใช้วงแหวนแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำ
ง. คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กลง ราคาถูกลง ต้นทุนต่ำลง

8. อุปกรณ์ในข้อใด ที่สามารถทำงานได้เท่ากับทรานซิสเตอร์หลายร้อยตัว
ก. ชิป
ข. ไอซี
ค. หลอดสุญญากาศ
ง. ไมโครโพรเซสเซอร์

9. คอมพิวเตอร์ในยุคใดที่มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงจนสามารถพกพาได้
ก. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2
ข. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3
ค. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4
ง. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5

10. “โน๊ตบุ๊ค” จัดเป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในยุคใด
ก. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2
ข. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3
ค. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4
ง. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s