แบบฝึกหัด ป.1

แบบฝึก : เรื่อง ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Paint

ข้อ1 : โปรแกรม Paint หมายถึงข้อใด ?
ก. เป็นการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ข. เป็นการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ
ค. เป็นโปรแกรมฝึกใช้เมาส์สำหรับมือใหม่
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ2 : ต้องการสร้างรูปวงกลม ใช้เครื่องมืออะไรวาดโดยเร็ว ?
ก. เลือกรูปสี่เหลี่ยม กดเมาส์ลากไปบนพื้นที่
ข. เลือกรูปโค้ง กดเมาส์ลากไปบนพื้นที่
ค. เลือกรูปวงรี กด Shift ค้างไว้ขณะลากเมาส์
ง. เลือกรูปวงรี กดเมาส์ลากแล้วจึงกดShift
ข้อ3 : ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม Paint เรียงลำดับอย่างไร ?
ก. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start – Programs – Accessories – WordPad
ข. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start – Programs – Accessories – Paint
ค. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start – Programs – Paint – Accessories
ง. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start – Paint – Accessories – Programs
ข้อ4 : หน้าต่างโปรแกรม Paint ประกอบด้วยส่วนสำคัญอะไรบ้าง ?
ก. เมนูหลัก, ชุดเครื่องมือ, ชุดกล่องสีหรือถาดสี
ข. เมนูหลัก, ปุ่มดินสอ, ถังสี
ค. เมนูหลัก, ปุ่มดินสอ, ถาดสี
ง. เมนูหลัก, ปุ่มดินสอ, ชุดเครื่องมือ
ข้อ5 : ปุ่มอักษร (Text) ใช้สำหรับทำอะไร ?
ก. ใช้สำหรับวาดรูปต่างๆ ตามต้องการ
ข. ใช้สำหรับเทสีให้วัตถุ
ค. ใช้สำหรับพ่นสีให้วัตถุ
ง. ใช้สำหรับพิมพ์ตัวอักษรต่างๆ คล้ายการพิมพ์ดีด
ข้อ6 : จงเรียงลำดับขั้นการใช้เครื่องมือถังสี Fill with color ?
ก. คลิกปุ่มรูปถังสี – คลิกบนวัตถุ – คลิกเลือกสี
ข. คลิกปุ่มรูปถังสี – คลิกเลือกสี – คลิกบนวัตถุ
ค. คลิกบนวัตถุ – คลิกเลือกสี – คลิกปุ่มรูปถังสี
ง. คลิกเลือกสี – คลิกบนวัตถุ – คลิกปุ่มรูปถังสี
ข้อ7 : ปุ่มดินสอ และปุ่มแปรง มีความเหมือนและต่างกันอย่างไร ?
ก. ใช้วาดรูปต่างๆ คล้ายแปรงทาสี
ข. ใช้วาดรูปต่างๆ คล้ายดินสอ
ค. ใช้วาดรูปเหมือนกัน แต่มีขนาดหัวดินสอให้เลือก
ง. ใช้วาดรูปเหมือนกัน แต่มีขนาดหัวแปรงให้เลือก
ข้อ8 : เมื่อคลิกเครื่องมือ Pencil ตัวชี้เมาส์จะเป็นรูปอะไร ?
ก. แปรง
ข. ดินสอ
ค. เครื่องหมายบวก
ง. สีเหลี่ยม
ข้อ9 : ปุ่ม Eraser ใช้สำหรับทำอะไร ?
ก. ลบ
ข. ระบายสี
ค. เขียนข้อความ
ง. บันทึกงาน
ข้อ10 : การบันทึกไฟล์งาน มีขั้นตอนอย่างไร ?
ก. คลิกที่ แฟ้ม – พิมพ์ชื่อ – คลิกบันทึก
ข. คลิกที่ Edit – พิมพ์ชื่อ – คลิกตกลง
ค. คลิกที่ File – ตั้งชื่อไฟล์ – คลิก Save
ง. คลิกที่File – เลือก Save As.. – ตั้งชื่อไฟล์ – คลิก Save

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s