การสร้างงานนำเสนอ ใน PowerPoint 2010

การสร้างงานนำเสนอ ใน PowerPoint 2010
          เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ขึ้นมาใช้งาน สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือ การสร้างไฟล์งานนำเสนอใหม่ขึ้นมาใช้งาน ซึ่งทำได้หลายวิธีดังขั้นตอนต่อไปนี้

 

การสร้างงานนำเสนอว่าง

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File> สร้าง (New)

2. คลิกเลือก งานนำเสนอเปล่า (Blank Presentation)

3. คลิกเลือก สร้าง (Create)

1

 

การสร้างพรีเซนเทชันจาก Template ของโปรแกรม

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New)

2. คลิกเลือก ตัวอย่างแม่แบบ (Sample Template)

2

 

3. เลือกรูปแบบ Template ที่ต้องการ

4. คลิกเลือก สร้าง (Create)

3

 

5. ไฟล์งานนำเสนอใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาตามรูปแบบที่เราได้เลือก

 

การสร้างพรีเซนเทชันจาก Theme ของโปรแกรม

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New)

2. คลิกเลือก ชุดรูปแบบ (Theme)

4

 

3. เลือกรูปแบบ Theme ที่เราต้องการ

4. คลิกเลือก สร้าง (Create)

5

 

5. ไฟล์งานนำเสนอใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาตามรูปแบบ Theme ที่เราเลือก

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s