การใช้งานคีย์บอร์ด (Keyboard)

การใช้งานคีย์บอร์ด (Keyboard)
          คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลหลักสำหรับใช้พิมพ์คำสั่ง ใช้ป้อนข้อความลงบนเอกสาร หรือไฟล์งานอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งปุ่มต่างๆ ที่อยู่บนคีย์บอร์ดจะถูกแยกออกจากกันเป็นส่วนๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ดังภาพ

 

Keyboard

 

รายละเอียดของปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ด

1.Grave Accent : ส่วนใหญ่มักกำหนดให้เป็นปุ่มสำหรับสลับภาษาที่ใช้บนคีย์บอร์ด

2.Tab : สำหรับเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งย่อหน้าที่กำหนดไว้

3.Caps Lock : กำหนดให้สลับไปใช้อักษรตัวที่อยู่มุมด้านบนของปุ่มคีย์บอร์ด (ภาษาไทย) หรือพิมพ์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (ภาษาอังกฤษ)

4.Shift : ใช้ทำงานร่วมกับปุ่มอื่นๆ เช่น เมื่อต้องการพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ด้านบนของปุ่ม หรืออักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ พร้อมกับกดปุ่มอื่นๆ บนคีย์บอร์ด

5.Control และ Alternate : มักใช้ทำงานร่วมกับปุ่มอื่นๆ เพื่อทำหน้าที่พิเศษ หรือใช้เป็นคีย์ลัดของคำสั่งในโปรแกรม

6.Space Bar : เป็นปุ่มด้านล่างที่มีลักษณะเป็นแถบยาวสำหรับเคาะเพื่อนเลื่อนตำแหน่งเคอร์เซอร์ไป 1 ตำแหน่ง

7.Escape : สำหรับยกเลิก หรือหยุดงานที่ทำค้างอยู่

8.Print Screen : จับภาพที่กำลังแสดงอยู่บนหน้าจอนั้นเก็บไว้บนคลิปบอร์ด

9.Enter : เลือกตกลงสิ่งที่กำลังทำงานอยู่ หรือเป็นการขึ้นอยู่หน้าใหม่ในเอกสาร

10.Home และ End : เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังต้น และท้ายบรรทัด ตามลำดับ

11.Page up และ Page Down : เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังต้น และท้ายเอกสาร ตามลำดับ

12.Backspace : ส่วนมากไว้สำหรับลบข้อความที่เราพิมพ์ลงไป

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s