การใช้งาน WordPad

การใช้งาน WordPad

WordPad

WordPad เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์สำหรับการประมวลผลคำพื้นฐานและผ่านการพัฒนามาเรื่อยๆ ใน Windows 7 จะมี Ribbon ใหม่ซึ่งเป็นแถบที่ตัดผ่านด้านบนของหน้าต่างเพื่อแสดงให้รู้ว่าโปรแกรมสามารถทำอะไรได้บ้าง โดยมีการแสดงตัวเลือกไว้ด้านนอกแทนที่จะแสดงในเมนู

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกรูปแบบเพิ่มขึ้น เช่น การเน้น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การแบ่งบรรทัด และสีใหม่ต่างๆ พร้อมด้วยการแทรกรูปภาพและการย่อ/ขยาย ทำให้ WordPad เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจ

รูปภาพของ WordPad

WordPad คือโปรแกรมแก้ไขข้อความที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสารได้ WordPad ไม่เหมือนกับ Notepad เนื่องจาก WordPad สามารถใช้การจัดรูปแบบที่หลากหลายและกราฟิกได้ และคุณสามารถเชื่อมโยงหรือฝังวัตถุ เช่น รูปภาพหรือเอกสารอื่นๆ ได้อีกด้วย

การใช้ WordPad

WordPad คือโปรแกรมแก้ไขข้อความที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสารได้ WordPad ไม่เหมือนกับ Notepad เนื่องจาก WordPad สามารถใช้การจัดรูปแบบที่หลากหลายและกราฟิกได้ และคุณสามารถเชื่อมโยงหรือฝังวัตถุ เช่น รูปภาพหรือเอกสารอื่นๆ ได้อีกด้วย

รูปภาพของหน้าต่าง WordPadหน้าต่าง WordPad

เมื่อต้องการสร้าง เปิด และบันทึกเอกสาร

 1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad
 2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการสร้าง เปิด หรือบันทึกเอกสาร
  เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
  สร้างเอกสารใหม่
  คลิกปุ่มเมนู WordPadรูปภาพของปุ่ม 'เมนู WordPad' แล้วคลิก สร้าง
  เปิดเอกสาร
  คลิกปุ่มเมนู WordPadรูปภาพของปุ่ม 'เมนู WordPad' แล้วคลิก เปิด
  บันทึกเอกสาร
  คลิกปุ่มเมนู WordPadรูปภาพของปุ่ม 'เมนู WordPad' แล้วคลิก บันทึก
  บันทึกเอกสารเป็นชื่อใหม่ หรือเป็นรูปแบบอื่น
  คลิกปุ่มเมนู WordPadรูปภาพของปุ่ม 'เมนู WordPad' ชี้ไปที่ บันทึกเป็น จากนั้นคลิกรูปแบบที่คุณต้องการบันทึกเอกสาร

หมายเหตุ

 • สามารถใช้ WordPad ในการเปิดและบันทึกเอกสารแบบข้อความ (.txt) แฟ้ม Rich Text (.rtf) เอกสาร Word (.docx) และเอกสาร OpenDocument Text (.odt) ได้ ส่วนเอกสารในรูปแบบอื่นจะถูกเปิดเป็นเอกสารแบบข้อความธรรมดา และอาจไม่แสดงผลตามที่คาดไว้

  การจัดรูปแบบเอกสาร

  การจัดรูปแบบ หมายถึงลักษณะการแสดงข้อความในเอกสาร และรวมถึงการจัดเรียงข้อความด้วย คุณสามารถใช้ Ribbon ที่อยู่ใต้แถบชื่อเรื่อง เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบในเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกใช้แบบอักษรและขนาดอักษรที่มีอยู่อย่างหลากหลาย และคุณสามารถใช้สีกับข้อความของคุณได้เกือบทุกสีที่ต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนลักษณะการจัดแนวเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

  1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad
  2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบเอกสารของคุณ
   เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
   เปลี่ยนลักษณะการแสดงข้อความในเอกสารของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นใช้ปุ่มบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของปุ่มแต่ละปุ่ม ให้โฮเวอร์เหนือปุ่มเพื่อดูคำอธิบาย
   เปลี่ยนลักษณะการจัดแนวข้อความในเอกสารของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นใช้ปุ่มบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของปุ่มแต่ละปุ่ม ให้โฮเวอร์เหนือปุ่มเพื่อดูคำอธิบาย
 • เมื่อต้องการแทรกวันที่และรูปภาพลงในเอกสาร

  1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad
  2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการแทรกวันที่ปัจจุบันหรือรูปภาพ
   เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
   แทรกวันที่ปัจจุบัน
   1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก วันที่และเวลา
   2. คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง
   แทรกรูปภาพ
   1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก รูปภาพ
   2. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแทรก จากนั้นคลิก เปิด
   แทรกรูปวาด
   1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก รูปวาดของ ‘ระบายสี’
   2. สร้างรูปวาดที่คุณต้องการแทรก จากนั้นให้ปิด ‘ระบายสี’

   เมื่อต้องการดูเอกสาร

   1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad
   2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดูเอกสาร
    เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้

    เพิ่มหรือลดระดับการย่อ/ขยาย บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยาย หรือ ย่อ
    ดูเอกสารตามขนาดจริง บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก 100%
    แสดงไม้บรรทัด บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดงหรือซ่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม้บรรทัด
    แสดงแถบสถานะ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดงหรือซ่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถบสถานะ
    เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตัดคำ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก การตัดคำ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ
    เปลี่ยนหน่วยการวัดบนไม้บรรทัด บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก หน่วยการวัด แล้วคลิกหน่วยที่คุณต้องการ

การจัดรูปแบบเอกสาร

การจัดรูปแบบ หมายถึงลักษณะการแสดงข้อความในเอกสาร และรวมถึงการจัดเรียงข้อความด้วย คุณสามารถใช้ Ribbon ที่อยู่ใต้แถบชื่อเรื่อง เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบในเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกใช้แบบอักษรและขนาดอักษรที่มีอยู่อย่างหลากหลาย และคุณสามารถใช้สีกับข้อความของคุณได้เกือบทุกสีที่ต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนลักษณะการจัดแนวเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

 1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad
 2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบเอกสารของคุณ
  เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
  เปลี่ยนลักษณะการแสดงข้อความในเอกสารของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นใช้ปุ่มบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของปุ่มแต่ละปุ่ม ให้โฮเวอร์เหนือปุ่มเพื่อดูคำอธิบาย
  เปลี่ยนลักษณะการจัดแนวข้อความในเอกสารของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นใช้ปุ่มบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของปุ่มแต่ละปุ่ม ให้โฮเวอร์เหนือปุ่มเพื่อดูคำอธิบาย

เมื่อต้องการแทรกวันที่และรูปภาพลงในเอกสาร

 1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad
 2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการแทรกวันที่ปัจจุบันหรือรูปภาพ
  เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
  แทรกวันที่ปัจจุบัน
  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก วันที่และเวลา
  2. คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง
  แทรกรูปภาพ
  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก รูปภาพ
  2. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแทรก จากนั้นคลิก เปิด
  แทรกรูปวาด
  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก รูปวาดของ ‘ระบายสี’
  2. สร้างรูปวาดที่คุณต้องการแทรก จากนั้นให้ปิด ‘ระบายสี’

เมื่อต้องการดูเอกสาร

 1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad
 2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดูเอกสาร
  เมื่อต้องการ ให้ทำดังนี้
  เพิ่มหรือลดระดับการย่อ/ขยาย บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยาย หรือ ย่อ
  ดูเอกสารตามขนาดจริง บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก 100%
  แสดงไม้บรรทัด บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดงหรือซ่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม้บรรทัด
  แสดงแถบสถานะ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดงหรือซ่อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถบสถานะ
  เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตัดคำ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก การตัดคำ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ
  เปลี่ยนหน่วยการวัดบนไม้บรรทัด บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก หน่วยการวัด แล้วคลิกหน่วยที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการย่อและขยายเอกสาร คุณยังสามารถคลิกปุ่ม ขยายรูปภาพของปุ่ม 'ขยาย' หรือ ย่อรูปภาพของปุ่ม 'ย่อ' บนแถบเลื่อน ย่อ/ขยาย ที่มุมล่างขวาของหน้าต่าง เพื่อเพิ่มหรือลดระดับการย่อ/ขยายได้ด้วย
  รูปภาพของแถบเลื่อน 'ย่อ/ขยาย'แถบเลื่อนย่อ/ขยาย

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบกระดาษ

 1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad
 2. คลิกปุ่มเมนู WordPadรูปภาพของปุ่ม 'เมนู WordPad' แล้วคลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร

 1. เปิด WordPad ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ WordPad จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก WordPad
 2. คลิกปุ่มเมนู WordPadรูปภาพของปุ่ม 'เมนู WordPad' แล้วคลิก พิมพ์ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถใช้ ‘ตัวอย่างก่อนพิมพ์’ เพื่อดูลักษณะของเอกสารของคุณก่อนการพิมพ์ เมื่อต้องการใช้ ‘ตัวอย่างก่อนพิมพ์’ ให้คลิกปุ่มเมนูWordPadรูปภาพของปุ่ม 'เมนู WordPad' แล้วชี้ไปที่ พิมพ์ จากนั้นคลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ เมื่อคุณดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ของเอกสารของคุณเสร็จแล้ว ให้คลิกปิดตัวอย่างก่อนพิมพ์
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s