การใส่ลูกเล่นสำเร็จรูป

การใส่ลูกเล่นสำเร็จรูปให้กับข้อความใน PowerPoint 2010
เป็นการกำหนดให้ข้อความเคลื่อนไหวได้โดยการใช้รูปแบบที่มีอยู่ในโปรแกรม ซึ่งการใส่ลูกเล่นสำเร็จรูปให้ข้อความนั้น มีวิธีการดังนี้

วิธีการใส่ลูกเล่นสำเร็จรูปให้กับข้อความ

1. เลือกกรอบข้อความที่จะกำหนดลูกเล่น

2. คลิกที่แท็บ ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

3. คลิกเลือก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว (Add Animation)
4

 

4. เลือกลูกเล่นของข้อความ

41

 

5. ข้อความก็จะมีการเคลื่อนไหวตามที่กำหนด

43

 

การใส่เอฟเฟ็กต์ตอนเปลี่ยนสไลด์ใน PowerPoint 2010
 

นอกจากเราจะสามารถใส่ลูกเล่น หรือเอฟเฟ็กต์ให้กับข้อความหรือรูปภาพในสไลด์ได้แล้ว ในการนำเสนองานแต่ละสไลด์เราสามารถใส่เอฟเฟ็กต์ในการปรับเปลี่ยนสไลด์ได้ดังนี้

 

วิธีการใส่เอฟเฟ็กต์ตอนเปลี่ยนสไลด์

1. คลิกที่เมนู มุมมอง (View)

2. คลิกเลือก ตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง (Slide Sorter)

43

 

 

3. คลิกที่แท็บ การเปลี่ยน (Transitions)

4. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ

44

5. ตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ก็จะแสดงขึ้นมา

45

 

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s