แบบทดสอบ

แบบประเมินผลด้วยตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์
เรื่อง คอมพิวเตอร์และวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ข้อ
คำชี้แจง ให้ใช้เมาส์คลิกหน้าข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด จากนั้นให้เลือกคำตอบ

1. ถ้าต้องการบันทึกชื่อแฟ้มเดิม มีขั้นตอนอย่างไร

ก. คลิกที่ File – เลือก Save As.. – ตั้งชื่อไฟล์ – คลิก Save

ข. คลิกที่ File – ตั้งชื่อไฟล์ – คลิก Save

ค. คลิกที่ Edit – พิมพ์ชื่อ – คลิกตกลง

ง. คลิกที่ แฟ้ม – พิมพ์ชื่อ – คลิกบันทึก

2. วิธีการเรียกใช้งาน WordPad

ก. Start -> Programs ->Accessories->WordPad

ข. Start -> Programs ->WordPad

ค. Start -> Programs ->Microsoft Office ->WordPad

ง. Start ->WordPad

3. ถ้าต้องการเปิดแฟ้มงาน ที่มีอยู่แล้ว มีขั้นตอนอย่างไร

ก. เมนู File -> Save -> เลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการเปิด

ข. เมนู File -> Save as -> เลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการเปิด

ค. เมนู File -> Open -> เลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการเปิด

ง. เมนู File ->New -> เลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการเปิด

4. ถ้าต้องการบันทึกชื่อแฟ้มเดิม มีขั้นตอนอย่างไร

ก. คลิกที่ แฟ้ม – พิมพ์ชื่อ – คลิกบันทึก

ข. คลิกที่ File – เลือก Save As.. – ตั้งชื่อไฟล์ – คลิก Save

ค. คลิกที่ File – ตั้งชื่อไฟล์ – คลิก Save

ง. คลิกที่ Edit – พิมพ์ชื่อ – คลิกตกลง

5. การบันทึกไฟล์งาน โดยตั้งชื่อแฟ้มใหม่ มีขั้นตอนอย่างไร

ก. คลิกที่ แฟ้ม – พิมพ์ชื่อ – คลิกบันทึก

ข. คลิกที่ File – ตั้งชื่อไฟล์ – คลิก Save

ค. คลิกที่ File – เลือก Save As.. – ตั้งชื่อไฟล์ – คลิก Save

ง. คลิกที่ Edit – พิมพ์ชื่อ – คลิกตกลง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s