การพิมพ์ข้อความ

การพิมพ์ข้อความลงไปในสไลด์ PowerPoint 2010
 

วิธีการพิมพ์ข้อมความลงไปในสไลด์ สามารถทำได้หลายลักษณะดังนี้

 

การพิมพ์ข้อความลงไปใน Place holder

Place holder คือ ขอบเขตเค้าโครงสไลด์ที่จะใส่ออบเจ็กต์ต่าง ๆ ลงไป ไม่ว่าจะเป็นข้อความ หรือรูปภาพต่าง ๆ ซึ่งการพิมพ์ข้อความลงไปใน Place holder ทำได้ดังนี้

1. คลิกบน Place holder ที่ต้องการ และพิมพ์ข้อความลงไป

 

1

 

2. คลิกเมาส์บริเวณพื้นที่อื่นของสไลด์ ก็จะได้ข้อความตามต้องการ

 

2

 

การพิมพ์ข้อความโดยใช้กล่องข้อความ

1. เปิดสไลด์ที่ต้องการพิมพ์ข้อความขึ้นมาแล้ว และคลิกแท็บ แทรก (Insert)

2. คลิกเลือก กล่องข้อความ (TextBox)

 

3

 

3. คลิกลากเมาส์สร้างกล่องข้อความขึ้นมา

 

4

 

4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป

 

5

Advertisements