การเพิ่มลูกเล่นให้กับกล่องข้อความ

การเพิ่มลูกเล่นให้กับกล่องข้อความใน PowerPoint 2010
 

หากต้องการเพิ่มลูกเล่นลงไปเพื่อให้กล่องข้อความดูโดดเด่น น่าสนใจยิ่งขึ้น สามารถทำได้ดังนี้

 

วิธีการเพิ่มลูกเล่นให้กับกล่องข้อความ

1. เลือกกล่องข้อความที่ต้องการปรับแต่ง

2. คลิกที่แท็บ รูปแบบ (Format)

3. คลิกเลือก ลักษณะพิเศษรูปร่าง (Shape Effects)

 

1

 

4. เลือกลูกเล่นที่ต้องการ

 

2

 

5. ลูกเล่นก็จะแสดงขึ้นมาในกล่องข้อความ

 

3

Advertisements