ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

Ä      ชื่อ-นามสกุล: นนนภรรท โสมณวัฒน์

Ä      เกิด: วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม

Ä      ส่วนสูง/น้ำหนัก: 173 ซม./62 กก.

Ä      E-mail: nonnaphat2010@gmail.com

Ä      facebook: facebook.com/nonysom

Ä      เลือดกรุ๊ป: บี

Ä      สีที่ชอบ: ขาว,

Ä      กีฬาที่ชอบ: ฟุตบอล

Ä      อุปนิสัย: ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ เป็นคนตรง ไม่ชอบการดูถูกเหยียดหยาม

Ä      คติในการทำงาน: ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

Ä      คติในการดำเนินชีวิต: อ่อนน้อมถ่อมตน ไปลามาไหว้

Advertisements